حاج علی اصغر کمالی روستا
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدحاج علی اصغر کمالی روستا
۱۳۹۶ - ۱۳۱۷
آنکس که مرا روح روان بود پدر بود
آرامگاه : امامزاده طاهر کرج - قطعه23 - ردیف9 - شماره3
خانواده محترم کمالی روستا علی الخصوص جناب آقایان امیر نادمی و مهندس مجید کمالی روستا، فقدان این عزیر برای همه ما سخت می باشد با آرزوی شادی روح ایشان، تسلیت عرض کرده و امید است ما را در غم خود شریک بدانید

مدیر سایت
X
بازماندگان
فاطمه نادمی - همسر
مجید کمالی روستا - پسر
بهنام کمالی روستا - پسر
بهروز کمالی روستا - پسر
آرامگاه مجازی